กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ ทต.
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNIG
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ ทต.
CONTACT
 
 
   
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหลังเทศบาลตำบลห้วยแก้ว) หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3 ม.ค. 2562 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหลัง ทต.ห้วยแก้ว) หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   18 ธ.ค. 2561 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหลัง ทต.ห้วยแก้ว) หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   18 ธ.ค. 2561 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561 (สขร.1)    7 ธ.ค. 2561 32
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงาน ป.ป.ช.   27 พ.ย. 2561 32
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการดำเนินงานร้องเรียนร้องทุกข์ที่เป็นเรื่องทั่วไป และเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   26 พ.ย. 2561 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   ช่องทางการร้องเรียน - ร้องทุกข์   26 พ.ย. 2561 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์   26 พ.ย. 2561 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   26 พ.ย. 2561 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงาน ป.ป.ช.   26 พ.ย. 2561 26
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 9