เทศบาลตำบล ห้วยแก้ว อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก