หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
 
   
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
 
 
เทศบาลตำบลห้วยแก้ว เป็นเทศบาลตำบลขนาดกลาง ที่ตั้งอยู่ตรงกลางของพื้นที่อำเภอบางกระทุ่ม เป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอบางกระทุ่ม ส่วนราชการต่างๆ ทั้งรัฐ และเอกชน มีถนนลาดยางเชื่อมระหว่างหมู่บ้านหรือตำบลอื่น สะดวกตลอดทั้งปี และมีถนน รถไฟวิ่งผ่านจากตำบลบางกระทุ่ม - จังหวัดพิจิตรหรือ ไปกรุงเทพฯ เที่ยวขึ้นไปจังหวัดพิษณุโลก หรือไปจังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบมีประมาณ 2 ใน 3 ส่วนพื้นที่ราบลุ่มมีประมาณ 1 ใน 3 ส่วน มีพื้นที่ทั้งหมด 25,425 ไร่พื้นที่รับผิดชอบ 40.45 ตารางกิโลเมตร
 
 
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.วังน้ำคู้ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.สนามคลี และ ต.ไผ่ล้อม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.ท่าตาล, ต.นครป่าหมาก และ ต.ไผ่ล้อม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.บ้านไร่ และ ต.โคกสลุด อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก  
 
 
 
 
 
ตำบลบางกระทุ่ม มีสภาพความลาดเอียงจากทางด้านทิศเหนือลงไปทิศใต้ มีเปอร์เซ็นต์ความลาดเอียงน้อยกว่าร้อยละ 1 มีพื้นที่ราบร้อยละ 60 คิดเป็นพื้นที่ 15,225 ไร่ พื้นที่ราบลุ่มร้อยละ 25 คิดเป็นพื้นที่ 6,356 ไร่ และพื้นที่ดอนประมาณร้อยละ 15 คิดเป็นพื้นที่ 3,814 ไร่ มีระดับน้ำใต้ดินในฤดูฝนประมาณ 2 - 3 เมตร ในฤดูแล้งประมาณ 10 - 18 เมตร
 
 
 
โครงสร้างเศรษฐกิจ ของเทศบาลตำบลห้วยแก้ว อาชีพหลักได้แก่ การเกษตร รองลงมาคือรับจ้างทั่วไป ค้าขาย เลี้ยงสัตว์
 
 
 
ภูมิอากาศจัดอยู่ในแบบมรสุมเขตร้อน โดยทั่วไปอากาศค่อนข้างร้อนในฤดูร้อนจัด และเย็นสบายในฤดูหนาว ซึ่งประกอบไปด้วย 3 ฤดู ได้แก่

ฤดูร้อน อยู่ในช่วงเดือนมีนาคม ถึง เดือนมิถุนายน

ฤดูฝน อยู่ในช่วงเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนตุลาคม

ฤดูหนาว อยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ์
 
 
 
 
 
จำนวนประชากรทั้งหมด 4,983 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 2,464 คน คิดเป็นร้อยละ 49.45

หญิง จำนวน 2,464 คน คิดเป็นร้อยละ 50.55
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,124 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 123.19 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านแม่เทียบ 311 327 638 130  
2   บ้านคลองกระล่อน 231 250 481 115
  3   บ้านเกาะคู 521 511 1,032 243  
4   บ้านบางกระทุ่ม 143 152 295 78
  5   บ้านบางกระทุ่ม 295 290 585 120  
6   บ้านบางกระทุ่มใน 258 281 539 123
  7   บ้านบึงเวียน 246 270 516 118  
8   บ้านหัวหนอง 124 121 245 66
  9   บ้านใหม่บางกระทุ่ม 355 317 652 131  
    รวม 2,464 2,519 4,983 1,124
 
ข้อมูลจำนวนครัวเรือน และข้อมูลประชากร รวบรวมจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฏร์ ณ เดือน เมษายน 2558
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  จำนวนผู้เข้าชม 2,646,264 เริ่มนับ 22 ส.ค. 2560 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10