หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

STAFF
การบริหารบุคคล

PERSONNEL
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ(3-5ปี) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยแก้ว 2 จำนวน 35 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยแก้ว ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2565 ]ซื้อซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ(3-5ปี) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยแก้ว 2 จำนวน 35 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2565 ]ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ(3-5ปี) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยแก้ว 2 จำนวน 35 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุการเกษตร (สารกำจัดวัชพืช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ปูนผสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ย. 2565 ]จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๓-๐๐๔๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ย. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ชนิดไร้สาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2565 ]จ้างตัดเย็บผ้าคลุมโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 49