หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยแก้ว 2 เทศบาลตำบลห้วยแก้ว อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก [ 8 ต.ค. 2564 ]ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV จำนวน 5 ชุด หมู่ที่ 3 และ 4 บ้านบางกระทุ่ม เทศบาลตำบลห้วยแก้ว อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก [ 8 ต.ค. 2564 ]ก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล หมู่ที่ 3 ชุมชนเกาะคู กว้าง 22 เมตร ยาว 42 เมตร เทศบาลตำบลห้วยแก้ว อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก [ 8 ต.ค. 2564 ]ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พล.ถ 61-008 จากสายหน้าโรงงานกล้วยตาก จิราพร ถึงสายเข้าศูนย์ฝึกอบรมอาชีพกล้วยตาก หมู่ที่ 3 บ้านเกาะคู ตำบลบางกระทุ่ม กว้าง 6 เมตร ยาว 1,047 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร เทศบาลตำบลห้วยแก้ว อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก [ 8 ต.ค. 2564 ]ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยแก้ว 2 เทศบาลตำบลห้วยแก้ว อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก [ 8 ต.ค. 2564 ]ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV จำนวน 5 ชุด หมู่ที่ 3 และ 4 บ้านบางกระทุ่ม เทศบาลตำบลห้วยแก้ว อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก [ 8 ต.ค. 2564 ]ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พล.ถ 61-008 จากสายหน้าโรงงานกล้วยตาก จิราพร ถึงสายเข้าศูนย์ฝึกอบรมอาชีพกล้วยตาก หมู่ที่ 3 บ้านเกาะคู ตำบลบางกระทุ่ม กว้าง 6 เมตร ยาว 1,047 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร เทศบาลตำบลห้วยแก้ว อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก [ 8 ต.ค. 2564 ]เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2564 ]จ้างคลองสวยน้ำใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม (ปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ำและกำจัดวัชพืช) คลองบางกระทุ่มจากสะพานล้อ หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๖ ถึงสะพานคลองนา หมู่ที่ ๕ หมู่ที่ ๖ หมู่ที่ ๙ เชื่อมต่อตำบลโคกสลุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2564 ]จ้างคลองสวยน้ำใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม (ปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ำและกำจัดวัชพืช) คลองบึงเวียน จากบ้านนายทรงฤทธิ์ ชวดชาวนา ถึงบ้านนายมณี บัวประชุม หมู่ ๗ ตำบลบางกระทุ่ม กว้าง ๒๒ เมตร ยาว ๑,๑๗๙ เมตร เทศบาลตำบลห้วยแก้ว อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 17