หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ ทต.
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNIG
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ ทต.
CONTACT
 
 
   
 
 
 
 


 
นายวาณิชย์ บางสี
ประธานสภาเทศบาล
 


 
นายสมศักดิ์ พุ่มพัด
รองประธานสภาเทศบาล


 
พันจ่าโทอิสริยะ อินทะแสง
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยแก้ว
เลขานุการสภาเทศบาล
 
 


นางโสม วิกิจการโกศล
สมาชิกสภาเทศบาล


นายวีระ ต้นพิศมัย
สมาชิกสภาเทศบาล


นายนรา มนูญญา
สมาชิกสภาเทศบาล


นางจารุวรรณ ภารังกูล
สมาชิกสภาเทศบาล


นายจำนงค์ เมฆชาวนา
สมาชิกสภาเทศบาล


นายสละ สาดสี
สมาชิกสภาเทศบาล