กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ ทต.
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNIG
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ ทต.
CONTACT
 
 
   
 
 
 
 
 
การตรวจเยี่ยมและประชุมชี้แจงการวางตัวเป็นกลางของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการเลือกตั้ง วันที่ 24 มีนาคม 2562  
 

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้ตรวจการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลก (นายวิษณุ สว่างทรัพย์) และผู้ช่วยผู้ตรวจการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลก (น.อ.จิระศักดิ์  ดิษบรรจง) ได้ตรวจเยี่ยมและประชุมชี้แจงการวางตัวเป็นกลางของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการเลือกตั้ง วันที่ 24 มีนาคม 2562  ณ เทศบาลตำบลห้วยแก้ว

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ก.พ. 2562 เวลา 15.13 น. โดย คุณ ปณิตา นุ้ยเย็น

ผู้เข้าชม 54 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย