กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ ทต.
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNIG
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ ทต.
CONTACT
 
 
   
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 (แบบ ผด.3) ไตรมาสที่ 1   11 เม.ย. 2562 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562 (แบบ สขร.1)   11 เม.ย. 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 สายประปาแยกบ้านนายณรงค์ ถึง บ้านนางกาญจนา คงเนียม   3 เม.ย. 2562 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 สายจากบ้านนายยุญเชิด อยู่สาโก ถึง สุดซอยประปา   3 เม.ย. 2562 28
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่องการจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป   3 เม.ย. 2562 383
ข่าวประชาสัมพันธ์   การเปิดเผยราคากลาง คสล.หมู่ที่ 9 สายปะปาแยกบ้านนายณรงค์ ถึงบ้านนางกาญจนา   29 มี.ค. 2562 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   การเปิดเผยราคากลาง คสล.หมู่ที่ 9 สายจากบ้านนายบุญเชิด อยู่สาโก ถึง สุดซอยปะปา   29 มี.ค. 2562 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (สขร.1)   19 มี.ค. 2562 50
ข่าวประชาสัมพันธ์   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562 (สขร.1)    20 ก.พ. 2562 55
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 8 บ้านหัวหนอง (สายบ้านลุงวาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 ก.พ. 2562 58
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 10