กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ ทต.
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNIG
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ ทต.
CONTACT
 
 
   
 
 
 
 
 

 

 
 
   
 
การโอนงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 [ 8 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 4  
 
การโอนงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 [ 8 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 3  
 
การโอนงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 [ 8 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 4  
 
การโอนงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 [ 7 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 3  
 
การโอนงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 [ 7 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 3  
 
การโอนงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 [ 7 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 4  
 
การโอนงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 10 วันที่ 27 กันยายน 2561 [ 7 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 4  
 
การโอนงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 8 และ ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 [ 7 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 21 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 53  
 
โอนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 1) [ 5 ก.พ. 2561 ]  อ่าน : 98  
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 20 ต.ค. 2560 ]  อ่าน : 165  
 
  (1)