กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ ทต.
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNIG
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ ทต.
CONTACT
 
 
   
 
 
 
 
 

ภาษีป้าย


ภาษีที่ดิน


การแจ้งขุดดิน กองช่าง


การจดทะเบียนพาณิชย์


การขอรับบริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ


การขอรับบริการขุดดินถมดิน


การบริการรับชำระภาษี


การรับเรื่องราวร้องทุกข์


การขอรับบริการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร


การขอรับบริการขออนุญาตประกอบกิจการควบคุม ประเภทที่ 2

 
  (1)     2