หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


 
พันจ่าโทอิสริยะ อินทะแสง
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยแก้ว
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


พันจ่าโทอิสริยะ อินทะแสง
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยแก้ว
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นายทรงเดช อินต๊ะนนท์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นางสิริกร จันทร์แก้ว
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายอนุพงศ์ เนาวรัตน์
ผู้อำนวยการกองช่าง