หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

STAFF
การบริหารบุคคล

PERSONNEL
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


 
พันจ่าโทอิสริยะ อินทะแสง
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยแก้ว
โทร : 082-7692839


 
นายสมศักดิ์ รอดวินิจ
รองปลัดเทศบาลตำบลห้วยแก้ว
โทร : 089-8566832
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายสมศักดิ์ รอดวินิจ
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 089-8566832


พันจ่าโทอิสริยะ อินทะแสง
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยแก้ว รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 080-5451536


นางสาวศิริญา มีศรี
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 061-7984977


นายอนุพงศ์ เนาวรัตน์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 081-6047674