หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
 
   
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
   
   
เพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตรให้เพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ของประชาชน  
   
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึงและมีมาตรฐาน  
   
เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความตระหนักในบทบาทหน้าที่ของพลเมืองดี และอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
   
เพื่อให้ประชาได้รับการพัฒนาอาชีพ มีการพัฒนามูลค่าผลิตภัณฑ์และมีรายได้เพิ่มขึ้น  
   
เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ และสามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
   
เพื่อส่งเสริมการให้บริการด้านสาธารณสุข และการอนามัยอย่างครอบคลุมทั่วถึง  
   
เพื่อการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ม ให้เกิดความยั่งยืน และได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง  
   
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการ การบริการงานของเทศบางตำบลห้วยแก้ว ให้มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และส่งเสริมให้มีการทำงานร่วมกันในทุกภาคส่วน  
         
 
 
 
 
 

 
  จำนวนผู้เข้าชม 4,869,880 เริ่มนับ 22 ส.ค. 2560 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10