หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ ทต.
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNIG
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ ทต.
CONTACT
 
 
   
 
 
 
 
 
 
มีไฟฟ้าร้อยละ 98.2 ของครัวเรือนทั้งหมด ควบคุมโดยสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางกระทุ่ม และตามทางแยกต่างๆ หรือในเขตชุมชนจะมีไฟรายทางส่องสว่างในเวลากลางคืน
 
 
   

มีโทรศัพท์โดยองค์การโทรศัพท์ ให้บริการราษฎรในหมู่ที่ 3, 4, 5 จำนวนประมาณ 500 เลขหมาย หมู่ที่ 7 มีจำนวนร้อยละ 20 ครัวเรือน และยังไม่ทั่วถึงอีก 5 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1, 2, 6, 8 และหมู่ที่ 9

ที่ทำการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุด ได้แก่ ไปรษณีย์บางกระทุ่ม ตั้งอยู่ ตำบลบางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
 
 
         

ประปาหมู่บ้านโดยสาธารณสุขอำเภอ จำนวน 7 แห่ง

ประปาของการประปาส่วนภูมิภาคบางกระทุ่ม จำนวน 1 แห่ง